Ehlibeyt Dostlarının Buluşma Noktası | Hazreti-Ali.tr.gg - Hacı Bektaşı Veli'nin İnanç sistemi
   
Menü
  Ana Sayfa
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  Hz.Ali'nin sözleri
  Hz.Ali'nin hayatı
  Hz.Ali'nin Halifelik dönemi
  Hz.Ali'nin Halifelik döneminde yapılan savaşlar
  Hz.Ali'nin şahadeti
  Hz.Ali'nin Vasıfları ve faziletleri
  Hz.Ali'nin vecizleri
  12 İmamlar
  Hacı Bektaşı Veli'nin hayatı
  Hacı Bektaşı Veli'nin kişiliği
  Hacı Bektaşı Veli'nin İnanç sistemi
  Hacı Bektaşı Veli'nin T.T hayatındaki yeri ve Tesirleri
  Hacı Bektaşı Veli'nin Eserleri
  Hacı Bektaşı Veli'nin Vecizleri
  Hacı Bektaşı Veli'nin Kıta ve Beyitleri
  Mevlana dilinden Hz.Ali
  Ankara , Atatürk ve Aleviler
  Hz.Mevlana'nın hayatı
  Hz.Mevlana'nın eserleri
  Mevlana Fotoğraf galerisi
  Pir Sultan Abdal'ın Hayatı
  Pir Sultan Abdal'ın Eserleri
  Pir Sultan Abdal'ın Eserleri=Sayfa 2
  Yunus Emre'nin Hayatı
  Yunus Emre Ve Hacı Bektaşı Veli
  Yunus Emre'nin şiirleri

Blogdede
HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ'NİN İNANÇ SİSTEMİ
Hacı Bektaş Velî’de Allah sevgisi esastır. Allah’ı seven, yaratılmış kulları sever; yaratılmışları bu sevgiden dolayı kucaklar. Bu inancı benimseyen kişi, kendisinin yücelmesi için fedakarlıkta bulunur.

Hacı Bektaş Velî’nin inanç yapısında mutlak bir hoşgörü, samimiyet ve sevgi vardır. İyilik etmek, hüsn-i niyyet sahibi olmak, tevâzu ve edeb içinde olmak, kulun mutlak varlığa karşı başlıca sorumluluklarındandır. Yoksa insan gerçek kimliğini bulamaz, hayvanî davranışlardan kurtulamaz.

Hacı Bektaş Velî’nin en fazla değer verdiği şey; “Fazîlet ve bilgidir”. Fazîletli bir insan tipi oluşturmak için tek bir yol vardır. O da ilimdir. İlmi pek bir üstün değer kabul eden Hacı Bektaş Velî, Makâlât’ında şöyle der:
“Her kim ki ilme yakın olsa, öğrenmelikten mahrum kalmaya.” Elbette ki başta; “Allah ilmi” gelir.

Türk ve Dünya İslâm tarihinde derin ve benzersiz izler bırakan Hünkâr Hacı Bektaş Velî’nin, felsefi düşüncelerinin temelinde Allah ve insan sevgisi vardır.

Hacı Bektaş Velî’nin şu sözleri, felsefesini en iyi ve en güzel bir biçimde açıklamaktadır:
 • Araştırma açık bir sınavdır.
 • Eline, diline, beline sahip ol.
 • Her ne arar isen kendinde ara.
 • Kadınlarınızı okutunuz.
 • İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
 • Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

  Hünkâr Hacı Bektaş Velî’nin bu dünya görüşü, asırlar sonra 1948 yılında yayınlanan; “İnsan Hakları Evrensel Beyânnamesi”nin temelini oluşturmuştur ve aynı anlayışı aksettirmektedir.
  Hacı Bektaş Velî’nin bu düşüncelerinin bir kısmı, kendisinden yaklaşık 600 yıl sonra 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından hayata geçirilmiştir. Atatürk’te kadınları okutmuş, ilme büyük değer vermiştir.

  Hacı Bektaş Velî’nin aradan geçen bunca zamana karşın, düşünceleri hâlen güncelliğini korumakta, bütün insanlığın yolunu da aydınlatmaya devam etmektedir.

  Hünkâr Hacı Bektaş Velî’nin verdiği eğitimde dört devre bulunmaktaydı. Bunlar:
  1. Allah aşkı: İnsan gerçek olgunluğa ve huzûra ancak Allah aşkı ile ulaşabilir. Başka hiçbir şey bunu sağlayamaz.
  2. Maddeden manaya geçme: Gizli ilimler ve Allah ile ilgili şeylerin ilmi; ancak Allah’ın kendi istediği kişilere tanıdığı özel bir lütûftur. Allah hiçbir zaman sizin davranışlarınızın dış görünüşüne bakmaz, onları yaparken ki niyetinize bakar.
  3. İnsanlar arası sevgi ve birlik: Dünya malı insana, eğer kullanmasını bilmezse hiçbir şey kazandırmaz. Allah aşkı ve insan sevgisi ise insanın yolunu aydınlatır. Âhiret âlemine gidenler bu gerçeği orada görürler ama, dünyadakiler neyin orada kıymetli olduğunu burada bilemezler. Ancak erenler bilir. En yüce mertebe, seven gönülün ulaştığı mertebedir.
  4. İnsandaki enerjinin ortaya çıkarılması (Kerâmet): İnsanlar, Allah’ı doğuda, batıda aramaktan vazgeçmelidirler. Eğer kişi yeteri kadar olgunlaştığına inanıyorsa, gözünün kudretine güveniyorsa, dalgın müneccim gibi göklere bakmamalıdır. Aranılan yukarıda değil, kişinin dış görünüşünün altındadır, kişinin içindedir.

  Bütün bunların yanında Hacı Bektaş Velî’nin inanç sistemi, gönül birliğine dayanır. Kimseyi ayıplamayan, her türlü varlığı en üstün vasıflarla görmeye çalışan, sohbet ve muhabbeti toplumun birliğinde kesin ilke kabul eden bu görüş; Vefalı, sabırlı, çalışkan, vatansever bir insan modelinin gerçek temsilcisidir. Kadına, toplumun kutsal varlıkları olan analarımıza, kardeşlerimize Hünkâr Hacı Bektaş Velî kadar değer veren pek nadir gönül er’i vardır
 •    

  => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=